Checklista systematiskt brandskyddsarbete 2017

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig på ett strukturerat sätt att arbeta systematiskt med brandskyddet i ditt företag.

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor måste alla som bedriver verksamhet i en byggnad bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med de lagar och regler som finns. Detta innebär att man ska arbeta för att förebygga brand och hindra samt begränsa skador av brand och denna checklista hjälper dig i detta arbete. Punkter som ingår i checklistan är t.ex. att identifiera kraven på brandskyddsarbetet, upprätta en verksamhets- och byggnadsbeskrivning och upprätta utbildningsplaner.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansvarsfördelning brandskyddsarbete 2017
Brandskyddspolicy 2017
Brandskyddsregler 2017
Delegeringshandling brandskyddsarbete avdelning2017
Delegeringshandling brandskyddsarbete företag 2017
Förteckning brandskyddsutrustning 2017
Informationskvittens brandskyddsdokumentation 2017
Instruktion brandskyddskontroll 2017
Instruktion vid brandlarm 2017
Personalhandbok 2017
Protokoll brandskyddskontroll 2017
Pärm systematiskt brandskyddsarbete 2017
Åtgärdsplan brister brandskyddskontroll 2017