Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete 2017

Format: Word-mall (7 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att på ett strukturerat sätt arbeta för en god arbetsmiljö i ditt företag.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:01 om systematiskt arbetsmiljöarbete ska varje företag med minst tio anställda ha en skriftlig arbetsmiljöpolicy. I den ska arbetsgivaren beskriva hur arbetsförhållandena ska vara i verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall. Det ska också framgå på hurdant sätt arbetsgivaren verkar för en god arbetsmiljö.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsmiljöpolicy 2017
Checklista bildskärmsarbete 2017
Delegeringshandling arbetsmiljö 2017
Instruktion skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2017
Personalhandbok 2017
Protokoll skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2017
Riskbedömning företag 2017