Checklista svaga punkter säkerhetsfunktion 2017

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att säkra krisarbetet på ditt företag när du planerar krisarbetet. Detta kan ske genom att du undviker eller bygger bort svagheter som kan finnas i de funktioner som ingår i en krisorganisation.

En svaghet kan vara att företaget väljer att utse personer i ledningsgruppen till krisledningen. På så sätt tror man sig garantera en beslutsmässig krisledning. Problemet kan vara att krisen drabbar just denna grupp.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Hotbildsanalys 2017
Kontaktlista krisorganisation 2017