Checklista stödsamtal kris 2017

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en handlingsplan som omfattar det medmänskliga omhändertagandet genom vilken företaget kan hantera de mänskliga reaktioner som uppstår hos människan när vi drabbas av en traumatisk kris.

Under en kris förändras människan tankemässigt, beteendemässigt, fysiskt och känslomässigt. För varje krisledning är kunskap om mänskliga reaktioner vid en kris och de sätt genom vilka reaktionerna kan bearbetas och lindras, av stort värde.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista debriefing traumatisk incident 2017
Checklista defusing traumatisk incident 2017
Checklista en-till-en samtal traumatisk incident 2017
Checklista krisinterventionsmetoder 2017
Kontinuitetsplan övergripande 2017
Ordlista informationssäkerhet 2017
Samtalsunderlag debriefing traumatisk incident 2017
Samtalsunderlag defusing traumatisk incident 2017
Samtalsunderlag en-till-en samtal traumatisk incident 2017