Checklista scenarioövning kris 2017

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en scenarioövning. Det är en övning som genomförs för krisledningen i ett företag. Den grupp som ska öva företagets krisberedskap samlas för att tillsammans diskutera lösningar på ett antal tänkbara scenarier och ta fram förslag på förbättringsåtgärder i företagets krisarbete och kontinuitetsplanering. En scenarioövning kan liknas med torrsim som görs på land innan den praktiska övningen börjar med simning i vatten.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista krisledningsövning säkerhet 2017
Kontaktlista krisorganisation 2017
Kontinuitetsplan övergripande 2017
Scenarioövning säkerhet 2017
Schema scenarioövning säkerhet 2017