Checklista revisors jäv 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att ta reda på om en tilltänkt eller befintlig revisor befinner sig i en jävssituation i förhållande till bolaget.

En jävsituation kan uppstå om en revisor riskerar att vara partisk i en viss fråga eller i sitt agerande som revisor. Revisors jäv regleras främst i 9 kap. 17 § ABL. En revisor som är jävig får inte vara revisor för bolaget.

Detta dokument består av en checklista där det framgår i vilka situationer en revisor är jävig. I normalfallet är revisorn själv högst angelägen om att en jävssituation inte får finnas, varför du med fördel även kan gå igenom checklistan med honom eller henne.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn