Checklista rehabilitering 2017

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 625 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som rehabiliteringsansvarig genom en rehabiliteringsprocess.

Begreppet rehabilitering är ett samlingsbegrepp för medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som ska hjälpa den som är sjuk eller skadad att få tillbaka sin arbetsförmåga och själv kunna försörja sig. Rehabilitering av en sjukskriven anställd syftar till att få denne att kunna återgå i arbete. Det är i första hand arbetsgivarens ansvar att en rehabiliteringsutredning görs och därefter att eventuella rehabiliteringsåtgärder genomförs.

Detta dokument består av en checklista med olika punkter som bör behandlas i en rehabiliteringsprocess. Dokumentet behandlar bl.a. punkter som sjukanmälan och karensdag, sjuklön, läkarintyg från medarbetaren och omplacering.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Informationsblad rehabilitering 2017
Personalhandbok 2017
Rehabdokumentation 2017
Rehabiliteringspolicy 2017
Rehabutredning och rehabplan 2017