Checklista produktutveckling fysiska varor 2017

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 380 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att på ett strukturerat sätt hantera företagets produktutvecklingsarbete kring fysiska varor.

Produktutvecklingsprocessen spänner från brainstorming, produktutformning och marknadsundersökningar till konstruktion, tillverkning och marknadsföring. I de första faserna av ett produktutvecklingsarbete påverkas mellan 50 och 90 % av de efterföljande funktionernas resultat. På grund av detta är produktutveckling numera fokuserad på att utvecklingens olika funktioner utförs parallellt och att funktionerna har inblick i varandras arbete för att snabba upp och effektivisera processen.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Feleffektanalys 2017
Händelseschema produktutveckling fysiska varor 2017