Checklista lönesättning 2017

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef på ett strukturerat sätt i arbetet att sätta lön i företaget, som gör både arbetsgivaren och medarbetarna nöjda.

Förut skrevs centrala löneavtal mellan t.ex. TCO, LO och dåvarande SAF (numera Svenskt Näringsliv). En mer individuell lönesättning används idag då arbetsuppgifterna har blivit mer självständiga. Idag görs ofta ramavtal mellan parterna inom olika branschförbund, t.ex. Sveriges Verkstadsindustrier och Metall. Dessa centrala löneförhandlingar leder fram till en löneram och sedan slutförs förhandlingarna ute på företagen. I denna checklista tas bl.a. lönestruktur, löneform, lönepolicy m.m. upp.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista lönepolicy 2017
Checklista lönesamtal 2017
Inbjudan lönesamtal 2017
Lönepolicy 2017
Lönerevisionsunderlag 2017
Medarbetar- och lönekriterier 2017
Personalhandbok 2017
Samtalsunderlag lönesamtal 2017