Checklista likvidations upphörande privat AB 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att planera och genomföra ett upphörande av en pågående likvidation av ett privat aktiebolag.

Bolagsstämman kan bara i vissa fall besluta om att likvidationen ska upphöra och att verksamheten ska återupptas. Ett beslut om att likvidationen ska upphöra är möjligt vid

- frivillig likvidation, - när rätten har beslutat om likvidation på grund av kapitalbrist, - när aktiebolagets konkurs avslutats med överskott eller lagts ned eller - om egendom i konkursboet återställs efter ackord.

En förutsättning för att likvidationen ska upphöra är att bolagets egna kapital uppgår till minst hela det registrerade aktiekapitalet.

Checklistan som DokuMera har utarbetat innehåller tydligt strukturerade steg för vad som behöver göras för att åstadkomma ett utträde ur likvidationen samt anvisningar för hur lagens bestämmelser ska följas.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista BV-anmälan likvidations upphörande 2017