Checklista kursupphandling 2017

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 380 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att bli en kvalificerad beställare av kurser eller utbildningar inom presentations-, sälj-, mötes- och förhandlingsteknik. Dokumeramallen hjälper dig som chef att inventera dina medarbetares utbildningsbehov, att sammanställa offertunderlag och att skapa en budgetöversikt.

Efter denna genomgång kommer du att vara väl förberedd inför kommande utbildningsinsater. Vinn tid och bli en bättre beställare genom att göra ett ordentligt förarbete. Arbetet tar flera timmar men betalar sig flerfalt. Resultatet av en utbildning blir inte bättre än din beställning.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Aktivitetsbidragsbudget 2017
Fasta kostnader 2017
GANTT-schema 18 månader 2017
GANTT-schema 26 veckor 2017
Projektbudget 2017
Tidsplan budgetarbete 2017
Tidsåtgång projektaktiviteter 2017