Checklista krisledningsövning säkerhet 2017

Format: Word-mall (8 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en krisledningsövning. Den är en praktisk krisövning som genomförs med krisledningen i ett företag.

Utmärkande för en krisledningsövning är att övningen genomförs under så realistiska former som möjligt så att övningen kan efterlikna en verklig kris. På så sätt kan företaget testa sin krisberedskap. En sådan övning ger också utrymme att se vilka förbättringsområden som kan finnas i företagets krisledning och krishantering.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista scenarioövning kris 2017
Kontaktlista krisorganisation 2017
Kontinuitetsplan övergripande 2017
Schema krisledningsövning säkerhet 2017