Checklista krisinterventionsmetoder 2017

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att få en förståelse av CISM-metodiken, som hjälper dig att ta hand om människor i kris på ett organiserat och förberett sätt. CISM utgör en förkortning av det engelska uttrycket ”Critical Incident Stress Management”.

CISM utgör en internationellt erkänd metod för det mänskliga omhändertagandet när en katastrof eller allvarlig olycka har inträffat. Metoden innehåller ett antal erkända så kallade krisinterventionstekniker eller krisinterventionsmetoder - CMB, defusing, debriefing och en-till-en samtal.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista debriefing traumatisk incident 2017
Checklista defusing traumatisk incident 2017
Checklista information katastrof traumatisk incident 2017
Checklista information kris traumatisk incident 2017
Checklista krisinterventionsmetoder 2017
Handlingsplan krisintervention 2017
Kontaktlista krisstödsorganisation 2017
Ordlista krishantering 2017
Processbeskrivning krishanteringsarbete 2017
Samtalsunderlag debriefing traumatisk incident 2017