Checklista kostnadskontroll mässa 2017

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att genomföra en kostnadskontroll inför ett planerat mässdeltande.

En mässa är ett av de starkaste medier som finns. Kombinationen mellan antal kontakter och personliga möten på kort tid kan inte uppnås någon annanstans, men det gäller att förvalta er tid på mässan på bästa sätt.

Denna mall består av en checklista som går igenom viktiga moment vid förberedandet av mässdeltandet. Bland annat. tas vikten av en ordentlig budget upp, vilken bör vara kostnads- och intäktsinriktad. Efter mässan bör en kunskapsbank inrättas där kunskaper från mässdeltandet läggs.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista mässdeltagande 2017
Checklista mässmonterarbete 2017
Mässbudget 2017
Mässchema 2017
Mässplan 2017