Checklista kommissionsavtal 2017

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett kommissionsavtal mellan företaget, kallat kommittent, och en kommissionär.

I ett kommissionsförhållande har en mellanman (kommissionär) åtagit sig att för en kommittents räkning (t.ex. producent eller leverantör), men i eget namn, sälja eller köpa varor, värdepapper m.m. Kommissionären blir aldrig ägare till varorna, dennes lager tillhör kommittenten till dess kommissionären säljer dem till en kund.

I denna checklista behandlas viktiga punkter som bör behandlas i ett kommissionsavtal, så som kommissionärens förpliktelser, marknadsföring, immateriella rättigheter, konkurrens med mera.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn