Checklista information kris traumatisk incident 2017

Format: Word-mall (7 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att genomföra en CMB när en traumatisk incident har inträffat på ditt företag. CMB utgör en förkortning av det engelska uttrycket ”Crisis Management Briefing”. Detta kan översättas på svenska till ”krishanteringsinformation”. Dokumeramallen visar de olika uppgifter som ska genomföras under en sådan genomgång och den tid som varje punkt tar i anspråk för att genomföra.

Av samtliga krisinterventionstekniker utgör CMB den mest användbara. Detta beror på att den kan upprepas när som helst. Den kan genomföras av företagets krisstödsorganisation tillsammans med representanter från företagets ledning och externa specialister.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn