Checklista incidenthantering informationssäkerhet 2017

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att registrera, kostnadssätta och analysera inträffade incidenter i ditt företag genom en så kallad incidentdatabas.

En incidentdatabas är en avsedd lagringsplats där företagets samtliga incidenter registreras, kvantifieras och kostnadssätts på ett organiserat sätt. Den utgör ett viktigt verktyg för varje företag som önskar minska antalet inträffade incidenter och få en kostnadsbild över samtliga incidenter som årligen inträffar på företaget.

Incidentdatabasen kan användas för att analysera inträffade händelser och på så sätt få den information som behövs för att kunna sätta in relevanta åtgärder genom exempelvis åtgärdsplaner, säkerhetsinvesteringar eller utbildning. Genom en incidentdatabas kan varje företag påverka de totala kostnaderna för inträffade incidenter och öka lönsamheten och effektivisera säkerhetsarbetet.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Incidentrapport informationssäkerhet 2017
Loggbok inträffade incidenter kris 2017
Personalhandbok 2017