Checklista genomgång av investerare 2017

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig på ett strukturerat sätt genom arbetet med att göra en genomgång av potentiella investerare i ett företag, i syfte att minska ett framtida förväntningsgap mellan nuvarande ägare och nya investerare.

När en investerare ska väljas är det flera olika faktorer som måste vägas in. Denna mall består av en checklista med punkter som bör behandlas inför ett val av en ny investerare. Punkter som tas upp i checklistan är bl.a. att jämföra kapitalbehov med investeringsnivå, utreda avsiktsförklaringar, utforska nätverk m.m.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Nyemissionsräknare 2017
Utspädningseffekt riskkapitalanskaffning 2017