Checklista - Företagsundersökning (Due Diligence) 2017

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en kontroll av åtgärder i samband med en due diligence (företagsundersökning).

En företagsundersökning är en grundlig analys av ett företag före köp. Syftet med undersökningen är att få underlag för sitt beslut om företagsförvärvet samt priset och övriga villkor för köpet. Oftast måste den potentielle köparen underteckna ett sekretessavtal där denne förbinder sig att inte sprida den information som erhållits i samband med företagsförvärvet.

Exempel på delområden inom en företagsundersökning är finansiell besiktning, legal besiktning, skattebesiktning, teknisk besiktning etc. Checklistan som DokuMera har upprättat över företagsundersökningen gör det lättare att hålla reda på de olika områden som bör undersökas.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn