Checklista företagsrekonstruktion 2017

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall hjälper dig att se över möjligheterna att få till stånd en företagsrekonstruktion.

Syftet med företagsrekonstruktion är att möjliggöra åtgärder för att rädda företag som kan bedömas livskraftiga trots att de hamnat i betalningssvårigheter. Alternativet till företagsrekonstruktion är i regel att företaget försätts i konkurs.

Mallen utgår från att gäldenären, dvs. företaget som har likvida problem, ansöker om företagsrekonstruktion. I ansökan ska följande anges:

- en kortfattad redogörelse för gäldenärens ekonomi och orsakerna till betalningssvårigheterna, - en borgenärsförteckning, - en redogörelse för hur gäldenären avser att verksamheten ska bedrivas i fortsättningen och hur en uppgörelse ska nås med borgenärerna, och - ett förslag till rekonstruktör samt behövliga uppgifter om dennes lämplighet för uppdraget. Denna checklista redogör för hur en företagsrekonstruktion går till och hjälper dig att överblicka de krav som gäller för att en sådan ska kunna genomföras.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ackordsförslag 2017
Ansökan om företagsrekonstruktion 2017
Godkännande av ackordsförslag 2017
Rekonstruktionsberättelse 2017
Underrättelse om företagsrekonstruktion 2017