Checklista förebygga stress 2017

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att prioritera rätt i det stressförebyggande arbetet inom företaget och på så sätt öka förutsättningarna för välmående medarbetare.

När det råder balans mellan de krav som ställs och vår förmåga att hantera dessa, kan stress upplevas som en positiv utmaning. Negativ stress framkallas både när kraven är för höga, överstimulans, och när kraven är för låga, understimulans. En hög stressnivå ökar risken för sjukdomar som högt blodtryck, hjärtinfarkt och hjärnblödning.

Denna checklista hjälper dig att bl.a. uppmärksamma varningssignaler, identifiera utvecklingsområden och upprätta en stresspolicy.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista hantera uppkommen stress 2017
Enkät stressfaktorer 2017
Enkät stressymtom 2017
Handlingsplan projekt 2017
Processbeskrivning stresshantering 2017
Stresspolicy 2017