Checklista för turordningslista 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna checklista från DokuMera hjälper dig att upprätta en turordningslista vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Arbetsbrist kan föreligga på grund av ekonomiska, organisatoriska eller tekniska skäl. Vart och ett av företagets driftsenheter ska upprätta en turordningslista som specificerar i vilken ordning som arbetstagare kan sägas upp.

I företag med högst tio arbetstagare kan arbetsgivaren undanta högst två personer som denne anser måste vara kvar. I övrigt gäller sist in först ut-regeln för de anställda som har tillsvidareanställning. Viktigt att observera är bl.a. att det är den sammanlagda anställningstiden inom företaget eller koncernen som gäller.

Om arbetsgivaren gör ett misstag vad gäller turordningen kan detta medföra skadeståndsskyldighet och en utökad arbetsbörda. Genom att använda denna checklista undviker du att detta sker.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn