Checklista fastighetsöverlåtelse 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en kontroll av åtgärder vid en fastighetsöverlåtelse.

Ett avtal om fastighetsöverlåtelse (köp/gåva etc.) måste vara skriftligt för att vara giltigt enligt Jordabalken kap. 4. (1970:994). Vid köp av fastighet består det skriftliga avtalet av dels ett köpekontrakt och dels ett köpebrev. Köpekontraktet innehåller alla villkor som ska gälla för köpet och köpebrevet används när köparen ansöker om lagfart.

Fastigheter säljs i befintligt skick och köparen kan endast kräva ersättning om fastigheten är sämre än vad säljaren har lovat. Viktiga saker att tänka på vid en fastighetsöverlåtelse är bl.a. att utvärdera fastigheten, upprätta köpekontrakt och skicka förvärvsanmälan till kommunen.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Köpebrev 2017
Köpekontrakt och köpebrev (Köp av hyresfastighet med lokal) 2017