Checklista BV-ansökan fusionstillstånd kombination 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna checklista från DokuMera hjälper dig att ansöka om tillstånd att verkställa en fusionsplan i samband med fusion genom kombination av aktiebolag.

Det äldsta bolaget ska vid fusion genom kombination ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen. Ansökan ska göras hos Bolagsverket inom en månad från upprättandet av fusionsplanen och innehålla flera handlingar inklusive en kopia på fusionsplanen. Om sökanden inte har bifogat samtliga handlingar till sin ansökan ska Bolagsverket förelägga denne att avhjälpa bristen. Om sökanden inte gör detta kommer ansökan att avvisas.

Checklistan guidar dig genom processen med att upprätta en ansökan till Bolagsverket om tillstånd att verkställa fusionsplanen.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn