Checklista BV-ansökan fusionstillstånd helägt DB 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att ansöka om tillstånd att verkställa en fusionsplan i samband med fusion genom absorption av helägt dotterbolag.

Absorption av helägt dotterbolag är den vanligaste formen av fusion, där ett moderbolag övertar ett dotterbolags alla tillgångar och skulder. När en fusionsplan har upprättats ska denna granskas av bolagens revisorer. Därefter ska det övertagande bolaget ansöka hos Bolagsverket om tillstånd att verkställa planen. Om ansökan uppfyller alla lagstadgade krav och inte bestrids av bolagets borgenärer kommer Bolagsverket att registrera beslutet om tillstånd att verkställa fusionsplanen. Dotterbolaget är därmed upplöst.

Denna mall består av en checklista för de punkter som måste genomföras vid en ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen hos Bolagsverket.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn