Checklista BV-anmälan likvidations upphörande 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från Bolagsverket hjälper dig att ansöka om upphörande av en pågående likvidation av ett privat aktiebolag.

Om bolaget har gått i likvidation på grund av beslut från bolagsstämman eller domstol kan stämman, sedan bolagets revisor har yttrat sig, besluta att likvidationen ska upphöra och att bolagets verksamhet ska återupptas. När bolagsstämman beslutar att likvidationen ska upphöra ska den samtidigt välja styrelse.

Likvidatorn ska se till att beslutet om att likvidationen ska upphöra samt valet av styrelse genast anmäls för registrering i aktiebolagsregistret. Beslutet får inte verkställas förrän det har registrerats.

Checklistan hjälper dig genom processen med att registrera bolagets styrelse igen hos Bolagsverket.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista likvidations upphörande privat AB 2017