Checklista bildskärmsarbete 2017

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att på ett systematiskt sätt arbeta för att uppnå de bästa möjliga arbetsförhållandena vid bildskärmsarbete.

Undersökningar har visat att anställda med bildskärmsarbete i högre grad än andra anställda har syn- och ögonbesvär samt besvär från nacke och skuldror. Arbetsmiljöverket har i föreskrifterna AFS 1998:05 ställt särskilda krav på arbetsgivaren vad gäller arbete vid bildskärm. Dessa avser bland annat krav på arbetsplatsens fysiska utformning, syn- och belysningsförhållanden och bildskärmsarbetets organisering. EU:s minimikrav för bildskärmsarbete är inkluderade i föreskrifterna och checklistan.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsmiljöpolicy 2017
Avsiktsförklaring företagsöverlåtelse aktier 2017
Avtal om överlåtelse av aktier (Långt avtal) 2017
Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete 2017
Delegeringshandling arbetsmiljö 2017
Förhållanden för granskning företagsöverlåtelse aktier 2017
Instruktion skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2017
Personalhandbok 2017
Protokoll skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2017
Riskbedömning företag 2017
Sekretessavtal företagsöverlåtelse aktier 2017
Sekretessförbindelse företagsöverlåtelse 2017
Tidsplan företagsförvärv 2017