Checklista attestrutiner 2017

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 520 kr

Ekonomiavdelningen ansvarar för att endast attesterade transaktioner blir föremål för registrering till ekonomisystemet. Samtliga transaktioner skall alltid gå att spåra till en ansvarig person. Avdelningen ansvarar även för att underlag till utbetalningar alltid är attesterade.

Denna mall från DokuMera, i form av en checklista, hjälper dig att gå igenom företagets attestrutiner för att tillse och försäkra att företagets attestförfaranden är tillfredsställande enligt uppställda krav.

Då man attesterar något intygar man skriftligen riktigheten av ett dokument. I många företag har man som rutin att alla fakturor ska attesteras (godkännas) av t.ex. den inköpsansvarige innan de betalas.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Attestinstruktion 2017
Ekonomihandbok 2017
Firmateckningsinstruktion 2017
Namnteckningsprov med signatur 2017
Personalhandbok 2017