Checklista återförsäljaravtal 2017

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett återförsäljaravtal mellan företaget, kallat leverantören, och en återförsäljare.

En återförsäljare säljer leverantörens produkter i eget namn och för egen räkning till senare led i tillverknings-, distributions- och konsumtionskedjan. Grossister och detaljister är de vanligaste typerna av återförsäljare. Återförsäljaren lägger vanligen på ett pålägg (bruttovinst) på sitt inköpspris. Om leverantören bestämt vilket pris återförsäljaren ska ta ut av sina kunder brukar pålägget kallas återförsäljarrabatt. En återförsäljare har oftast ett lager och tar en helt annan ekonomisk risk än en agent, dessutom är återförsäljarens roll inte reglerad i lag så som agenturförhållandet.

Denna checklista tar upp centrala frågor som kan uppkomma vid utformandet av ett återförsäljaravtal, till exempel leveranstid, försäljningsinsats, priser och betalning.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Agentavtal - Tysk 2017
Agentavtal 2017
Agentavtal Engelsk 2017
Checklista agentavtal 2017
Återförsäljaravtal - Tysk 2017
Återförsäljaravtal 2017
Återförsäljaravtal Engelsk 2017