Checklista apport- kvittningsemission privat AB 2017

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att genomföra en apport- eller kvittningsemission i ett privat aktiebolag (AB) som inte är avstämningsbolag.

En apport- eller en kvittningsemission innebär att nya aktier emitteras och att nytt kapital skjuts till bolaget. Vid en apportemission betalas dessa aktier med egendom och i stället för med kontanta medel. Egendomen kan sedan användas i bolagets ordinarie verksamhet eller som investeringsobjekt. Vid en kvittningsemission kvittar bolaget en skuld genom att emittera aktier som sedan ges till borgenären.

En emission genomförs för att stärka bolagets egna bundna kapital. Beslut om en emission ska tas av bolagsstämman efter ett förslag från styrelsen. Bolagsstämman kan även bemyndiga styrelsen att genomföra en emission. Detta bemyndigande kan vara begränsat till exempel i tid eller hur omfattande emissionen får vara.

Denna mall består av en checklista som beskriver hur en apport- eller kvittningsemission genomförs. Checklistan hänvisar även till andra mallar från DokuMera som kan vara till nytta när du ska genomföra en apport- eller kvittningsemission.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn