BV 834 Fusion genom absorption eller kombination

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 0 kr

Denna mall från Bolagsverket hjälper dig att göra en anmälan till Bolagsverket om att genomföra en fusion genom absorption eller genom kombination av aktiebolag.

Ansökan ska skickas in vid:

- Registrering av fusionsplan. Detta ska göras inom en månad från det att fusionsplanen undertecknades. Registrering behövs dock inte för privata aktiebolag där samtliga aktieägare i de fusionerande bolagen har undertecknat planen. - Ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen. Inom en månad från det att planen börjat gälla ska ansökan ske. - Registrering av genomförd fusion vid absorption eller vid kombination. Genomförd fusion ska anmälas inom två månader från det att Bolagsverket lämnat tillstånd att genomföra fusionsplanen.

Denna mall består av en blankett gällande anmälan om att genomföra en fusion som ska fyllas i och skickas till Bolagsverket. Vid varje tidpunkt finns även möjligheten att hämta den senaste versionen via Bolagsverkets hemsida www.bolagsverket.se.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn