BV 828 Vinstutdelning på extra bolagsstämmaV20161010

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 0 kr

Denna mall från Bolagsverket (BV) hjälper dig att upprätta en anmälan om beslut om vinstutdelning som fattats vid en extra bolagsstämma.

Ett beslut om vinstutdelning som fattas vid en extra bolagsstämma kallas för efterutdelning. För att kunna besluta om efterutdelning måste någon ha lämnat in ett förslag om vinstutdelning. Beslut om efterutdelning kan tidigast fattas dagen då årsstämman fastställer den senaste balansräkningen. Aktiebolaget ska anmäla efterutdelningen till Bolagsverket.

Denna mall består av en blankett gällande vinstutdelning i ett aktiebolag som ska fyllas i och skickas till Bolagsverket.

Vid varje tidpunkt finns möjligheten att återfinna den senaste versionen av mallen via Bolagsverkets hemsida www.bolagsverket.se.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn