Mallar och avtal alla företag behöver

Logga in

Produkter
Kundservice
Om oss
DokuMera - Certifierad E-handel
DokuMera - Kreditvärdighet AA
DokuMera AB
Strindbergsgatan 32
115 31 STOCKHOLM

Tfn 08-450 44 80
E-post info@dokumera.se

Bolagsordning privat 2017

Information om mall

Id: 462

Typ: Word-mall

Omfattning: 5 sidor

Pris: 520 kr

Känner du dig osäker på om denna mall är lösningen på ditt problem?

Du behöver inte vara tveksam! Köp mallen nu och om du inte har användning för den så har du alltid möjlighet att inom de närmaste 24 timmarna utnyttja DokuMeras nöjd-kund-garanti:

1) Du kontaktar oss

2) Vi stryker din beställning

3) Du raderar mallen från din hårddisk

Mall för Bolagsordning
En dokumentmall för Microsoft Word
Pris 520 kr
Bolagsordning

Bolagsordning privat 2017

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en bolagsordning i ett privat aktiebolag som inte är ett avstämningsbolag.

Mallen innehåller tre ej obligatoriska klausuler avseende hembudsskyldighet vid aktieförvärv, förköpsrätt vid aktieöverlåtelse och samtycke vid aktieöverlåtelse. Den här typen av klausuler används i regel när antalet aktieägare är få.

Mallen innehåller de lagstadgade och grundläggande krav som ställs på en bolagsordning. Mallen kan enkelt kompletteras med egen information.

Mallen har 5 sidor (ID #462)

När ska jag använda mallen?

Bolagsordningen beskriver de grundläggande reglerna (stadgarna) i ett aktiebolag. Alla bolag måste ha en bolagsordning, och den innehåller bland annat information om företagets verksamhet och styrelse. Bolagsordningen är ett utmärkt sätt att bygga en grund för ett välmående bolag!

Vad ska jag tänka på?

För att registrera ett bolag krävs en bolagsordning. Med andra ord är det första prioritet när du drar igång en ny verksamhet. Du skickar in bolagsordningen till Bolagsverket för godkännande.

Bolagsordningen skiljer sig givetvis från företag till företag, men det finns en hel del lagstadgade punkter som måste finnas med. Här får veta vad du ska tänka på när du skriver den.

Bestäm företagets firma

Med firma menas aktiebolagets namn. Firman ska innehålla ordet aktiebolag eller förkortningen AB, och namnet ska tydligt skilja sig från andra registrerade firmanamn. Ett privat aktiebolags firma får inte innehålla ordet publikt.

Bestäm orten för styrelsens säte

Ange den ort i Sverige där styrelsen ska ha sitt säte. Orten har betydelse eftersom den anges på fakturor. Bolagsstämman hålls oftast på denna ort.

Beskriv verksamheten

Vad ska bolaget arbeta med? Verksamhetsbeskrivningen är grunden för den årliga granskningen av hur styrelsen och vd skött sina jobb.

Stäm av syftet med verksamheten

Normalt är syftet med ett bolag att ge vinst till ägarna. Om så inte är fallet ska detta anges i bolagsordningen, där du också beskriver hur bolagets vinst och tillgångar ska användas vid likvidation.

Bestäm bolagets räkenskapsår

Ett aktiebolag kan välja mellan kalenderår eller ett av tre så kallade brutna räkenskapsår. Dessa omfattar tiden 1 maj-30 april, 1 juli-30 juni eller 1 september-31 augusti. Om du vill lägga om företagets räkenskapsår krävs som regel Skatteverkets tillstånd.

Bestäm valuta

Redovisningsvalutan får vara antingen svenska kronor eller euro. Aktiekapitalet anges i samma valuta.

Bestäm aktiekapitalets storlek

I ett privat aktiebolag ska aktiekapitalet vara minst 50 000 kronor. Om ni vill ha möjlighet att ändra aktiekapitalet utan att ändra bolagsordningen anger ni med fördel ett intervall med minimikapital och maximikapital, exempelvis ”Aktiekapitalet får vara lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor”. Minimikapitalet får inte vara mindre än en fjärdedel av maximikapitalet.

Bestäm antal aktier

Ni bestämmer själva hur många aktier bolaget ska innehålla. Om ni angett ett intervall ska ni ange motsvarande lägsta och högsta antal aktier, exempelvis “Antalet aktier ska vara lägst 2 000 och högst 8 000”.

Vad ska gälla för styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och funktionärer?

Ett privat aktiebolag ska ha en styrelse med en eller flera ledamöter. I bolagsordningen anger ni antalet (eller lägsta respektive högsta antalet ledamöter). Om styrelsens har färre än tre ledamöter utser ni minst en suppleant. Ange mandattiden för styrelsen. Normalt är den ett år.

Hur många revisorer ska finnas?

Ett privat aktiebolag ska ha minst en revisor. Ange antalet i bolagsordningen.

Bolagsstämma

Ange hur bolagsstämman ska sammankallas, vilket normalt görs 4-6 veckor före stämman. Dock senast två veckor innan. Detsamma gäller extra bolagsstämma. Normalt hålls bolagsstämman på den ort där styrelsen har sitt säte. Fundera också över bolagsstämmans innehåll och över vilka som är välkomna.

Aktieslag

Normalt har alla aktier lika rätt, men inom vissa givna ramar är det möjligt att ge ut aktier av olika slag. Om så är fallet anger ni detta i bolagsordningen.

Övriga delar

En bolagsordning ger också information om samtyckesförbehåll, förköpsförbehåll och hembudsförbehåll. Glöm inte att ange vad som krävs för att få igenom förändringar i bolagsordningen.

Mer information

 
De kunder som köpt denna dokumentmall har även köpt...
En dokumentmall för Microsoft WordChecklista bolagsordning privat 2017 520 kr
En dokumentmall för Microsoft WordDagordning årsstämma disponibla
vinstmedel 2017
325 kr
En dokumentmall för Microsoft WordKallelse årsstämma disponibla vinstmedel
2017
325 kr
En dokumentmall för Microsoft WordProtokoll årsstämma disponibla
vinstmedel 2017
325 kr
 Denna dokumentmall ingår vid årsabonnemang på...

FöretagspaketetFöretagspaketet - vår storsäljare

Företagspaketet förenklar allt det administrativa och ”krångliga” inom företagandet. Här återfinns nedladdningsbara mallar i Word och Excel för anställningsavtal, offerter, fakturaset, utvecklingssamtal, hyreskontrakt, samarbetsavtal och många, många fler. Företagspaketet ger dig och dina medarbetare tillgång till tusentals mallar, alla framtagna av sakkunniga experter.

Beställ Företagspaketet, från 6 480 kr >>

Titta på innehållet >>


Din kundkorg

Din kundkorg är tom.

De 10 populäraste

Gör en bättre affär med oss - Beställ Företagspaketet!

Beställ Företagspaketet

För personlig service, ring 08-450 44 80.
Allmänna villkor | Användarpolicy | Vårt nyhetsbrev | Om cookies | Copyright © 2017 DokuMera AB.