Bidragskalkyl 2017

Format: Excel-mall (4 sidor)
Pris: 380 kr

En bidragskalkyl hjälper dig att ta beslut baserat på intäkter och kostnader som kan härledas direkt till en viss produkt eller tjänst.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att sätta upp en bidragskalkyl för upp till fyra produkt-/tjänstegrupper med fyra produkter/tjänster i varje grupp.

DokuMeras bidragskalkyl utgår från metoden stegkalkylering. Detta innebär att kalkylobjekten beräknas oberoende av tidsaspekten. I stegkalkylen identifieras särkostnaderna på olika nivåer och på varje nivå räknas även täckningsbidraget ut.

Med hjälp av denna kalkyl kan du göra en grov uppskattning av vilka kostnader som faller bort vid nedläggning av en viss produkt/tjänst eller produkt-/tjänstegrupp.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn