Betalningspåminnelse nr 1 Engelsk 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en första betalningspåminnelse (eng. Payment reminder) till kund avseende utebliven betalning på engelska.

Betalningspåminnelse skickas ut då betalning från kund inte inkommit i tid. För denna påminnelse kan borgenären ta ut en avgift, påminnelseavgift (eller dröjsmålsränta), som ska täcka de administrativa kostnaderna för påminnelsen. För att borgenären ska ha rätt att ta ut påminnelseavgift måste detta ha avtalats senast vid skuldens uppkomst. Enligt lag får man ta ut högst 50 kr för en skriftlig betalningspåminnelse, detta räknas per kravbrev, även om detta avser flera skulder.

Detta dokument är upprättat i enlighet med svensk rätt och handelsbruk.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Betalningspåminnelse nr 2 Engelsk 2017
Ekonomihandbok 2017
Inkassokravbrev Engelsk 2017