Bestridande av betalningsföreläggande 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en mall för att bestrida betalningsföreläggande eller invända mot en sökandes ansökan om betalningsföreläggande. Ett bestridande av en ansökan om betalningsföreläggande innebär att man ogiltigförklarar den sökandes krav och undviker att sökandens fordran fastställs.

En sökande ansöker om betalningsföreläggande hos kronofogden för att få en fordran fastställd och eventuellt också verkställd via utmätning. Om du som svarande anser att det krav som riktas mot dig är felaktigt kan du bestrida sökandens ansökan om betalningsföreläggande. Om du bestrider en ansökan om betalningsföreläggande tvingar du sökanden att begära att målet skall överlämnas till tingsrätten för att inte skrivas av.

När du blir delgiven en ansökan om betalningsföreläggande har du viss tid, vanligtvis 10 dagar, på dig att bestrida detta krav. För att bestrida kravet måste du skriftligen meddela kronofogden.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn