Besked om avskedande 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett besked om avskedande av en anställd.

Arbetsgivare får bara avskeda någon som grovt åsidosatt sina åligganden mot företaget. Vid avsked upphör en anställning omedelbart utan uppsägningstid.

Ett besked om avskedande ska vara skriftligt och lämnas till den anställde personligen minst en vecka i förväg. Det ska innehålla uppsägningsgrund och fullföljdshänvisning (inom vilken tid det går att klaga). Rätten att avskeda en anställd är begränsad genom reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS).

När ska jag använda mallen?

Om ni, av någon anledning, måste avskeda en anställd. Tänk på att ni bara får avskeda någon som grovt åsidosatt sina åligganden mot företaget (det ska med andra ord inte handla om bagateller).

Vad ska jag tänka på?

 • I DokuMeramallen till höger ser ni ett exempel på besked om avskedande. Såväl företagets som den anställdes fullständiga uppgifter ska finnas med. Ange vilket datum anställningen ska upphöra och vilket datum ni tog beslutet. Den anställde anses avskedad när han får brevet.
 • Beskriv varför ni väljer att säga upp den anställde i fråga. I dokumentet ser ni standardformuleringar som kan vara bra att ha med.
 • Följ reglerna och se till att ha med information om hur den anställde kan överklaga beslutet.
 • Se till att ha en kontaktperson angiven i beskedet.
 • Arbetsgivaren och den anställde ska få varsitt exemplar av beskedet. Båda ska vara undertecknade av de två parterna. Den anställde måste bekräfta att han tagit emot beskedet.

Vid avskedande gäller ingen uppsägningstid. Däremot ska ni informera den anställde om hur man går tillväga för att få beslutet ogiltigförklarat i domstol eller begära skadestånd.

Vilka anledningar kan finnas för att kunna avskeda en anställd? Vanliga exempel är följande:

- Sexuella trakasserier.

- Hot om våld.

- Misshandel.

- Stöld.

- Förskingring.

- Förfalskning.

- Bedrägeri.

Dessutom kan ett avskedande bli aktuellt om den anställde bedriver konkurrerande verksamhet vid sidan om anställningen.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista för avskedande, med kollektivavtal 2017
Checklista för avskedande, utan kollektivavtal 2017
Personalhandbok 2017