Bemanningsschema 4 veckor 2017

Format: Excel-mall (5 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att sätta upp ett fyraveckors bemanningsschema för upp till 25 medarbetare. Har du fler än 25 medarbetare delar du lämpligtvis upp dem mellan flera kopior av denna mall.

Med DokuMeras bemanningsschema får du en bra överblick över hur bemanningssituationen ser ut under fyraveckorsperioden.

Denna mall består av ett bemanningsschema samt en instruktion för hur schemat ska fyllas i och användas. Mallen indikerar även om någon har för många eller för få timmar tilldelat sig.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetstidsschema 2017
Personalhandbok 2017
Semesterplanering 2017
Tidrapport 00 alla månader 2017