Bekräftelse av föräldraledighet (Förkortad arbetstid) 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en bekräftelse på att en anställd har fått sin ansökan om förkortad arbetstid, så kallad delledighet utan föräldrapenning, beviljad.

Enligt 7 § föräldraledighetslagen har en förälder rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel då denne har ett barn som inte fyllt åtta år eller som är äldre än så men ännu inte har avslutat sitt första skolår.

Denna mall består av en bekräftelse på att arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens om att arbetstagaren ska få förkortad arbetstid under en viss tid. Mallen kan enkelt kompletteras med egen information.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Bekräftelse av hel föräldraledighet 2017
Ledighetspolicy 2017
Personalhandbok 2017