Begäran öppnande emissionskonto privat AB 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en begäran till ett kreditinstitut, om öppnande av emissionskonto för ett privat aktiebolag som inte är avstämningsbolag inför en tänkt nyemission.

Vid en kontantemission betalas de nyemitterade aktierna med pengar. Pengarna sätts in på ett särskilt konto som bolaget har öppnat för ändamålet hos en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett motsvarande utländskt kreditinstitut i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detta gäller för privata aktiebolag som inte är avstämningsbolag och regler angående detta finns i aktiebolagslagen.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt öppna ett sådant emissionskonto som beskrivs ovan.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn