Begäran om utfärdande av nytt skuldebrev 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att begära utfärdande av nytt skuldebrev.

För att en borgenär ska kunna kräva betalning krävs uppvisande av det skuldebrev på vilket han grundar sin fordran. Kan det dock antas att skuldebrevet har förstörts eller kommit bort kan det dödas på begäran av den som förlorat handlingen. Den skriftliga ansökan skall ges in till tingsrätten i den ort där förpliktelsen skall fullgöras. Om ett skuldebrev har dödats utgör den omständigheten inget hinder för sökanden att göra gällande den rätt, som han hade kunnat grunda på skuldebrevet. Den sökande kan i sådana fall begära att ett nytt skuldebrev utfärdas.

Denna mall består av ett meddelande om en begäran om att få ut ett nytt skuldebrev efter att ett tidigare skuldebrev har dödats. Mallen kan enkelt kompletteras med egen information.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn