Begäran om registerutdrag 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera är till för dig som vill göra en begäran om registerutdrag.

Som enskild person har du rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag om dig själv en gång per kalenderår (det finns dock undantag från denna regel). Du har då rätt att få veta

- vilka uppgifter om dig som behandlas, - varifrån dessa uppgifter har hämtats, - ändamålen med behandlingen, och - till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Ansökan ska göras skriftligen och vara undertecknad av den sökande.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn