Begäran enligt 12 kap 2 § 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en begäran enligt 12 kap. 2 § äktenskapsbalken, i syfte att vid bodelning med anledning av makes död tillse att vardera sidan som sin andel behåller sitt giftorättsgods.

Om den efterlevande maken inte upprättar en begäran enligt 12 kap 2 § äktenskapsbalken kommer parternas samlade giftorättsgods att ingå i bodelningen. En begäran enligt 12 kap. 2 § är t.ex. lämplig att göra om den avlidne maken har mer skulder än vad den efterlevande maken har.

Denna mall består av en begäran som har utformats i enlighet med 12 kap. 2 § äktenskapsbalken. Meddelandet innehåller en begäran om att vardera sidan ska behålla sin andel av giftorättsgodset vid bodelning med anledning av den ena makens död.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn