Avtal om överlåtelse varumärke I 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om överlåtelse av varumärke. Det är särskilt lämpat för företag där köparen och säljaren är verksamma inom samma verksamhetsområde eller intressesfär, där risken för tvist mellan köpare och säljare är liten.

Varumärken kan överlåtas och licensieras, dvs. andra näringsidkare kan ges rätt att utnyttja varumärket mot ersättning. En korrekt överlåtelse av ett varumärke är juridiskt bindande även om handlingen inte har blivit registrerad i varumärkesregistret hos PRV (Patent- och registreringsverket). Det är viktigt att registreringen sker så snabbt som möjligt efter förvärvet.

Vid en varumärkesöverlåtelse bör förvärvaren kontrollera att den som överlåter varumärket har rätt att göra det. Om innehavaren av varumärket är en juridisk person som är försatt i konkurs eller likvidation är det endast konkursförvaltaren eller likvidatorn som får överlåta varumärket.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista ansökan varumärkesregistrering 2017
Checklista varumärkesskydd 2017