Avtal om lägenhetsarrende 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 380 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om lägenhetsarrende.

Lägenhetsarrende är en nyttjanderättsupplåtelse av mark för annat ändamål än jordbruk och som inte kan betecknas som bostadsarrende eller anläggningsarrende. Avtal om lägenhetsarrende kan vara både skriftligt eller muntligt och då det finns mycket få bestämmelser om denna arrendeform i Jordabalken (JB) är parterna fria att avtala till stor del själva.

Avtalet kan vara på bestämd tid eller gälla tills vidare men avtalstiden får vara högst 50 år. Vid lägenhetsarrende förekommer inte något besittningsskydd utan arrendatorn är skyldig att avträda arrendestället om jordägaren säger upp arrendeavtalet. Arrendeupplåtelser som kan vara lägenhetsarrenden är t.ex. p-plats (parkering), lekplan, tältplats, kolonilott, golfbana, kajplats och sjöbod.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn