Avtal om jordbruksarrende 2017

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om jordbruksarrende mellan en jordägare och en arrendator.

Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om jordbruksarrende. Avsikten med upplåtelsen ska vara att arrendatorn använder jorden på ett sätt som kännetecknar jordbruket som näring. Arrendatorn ska betala ersättning till jordägaren för brukandet av jorden.

Det finns två olika former av jordbruksarrende: gårdsarrende och sidoarrende. Skillnaden mellan dessa två former är att det vid upplåtelse av gårdsarrende ingår en bostad för arrendatorn, vilket det alltså inte gör vid sidoarrende. Juridiska personer anses inte kunna ha en bostad, varför upplåtelser till juridiska personer per definition utgör sidoarrenden. Detta är av stor betydelse eftersom arrendatorn har ett starkare besittningsskydd vid gårdsarrende jämfört med sidoarrende där enbart marken arrenderas.

Ta hjälp av DokuMeras mall om jordbruksarrende när avtalet ska ingås. Konsultera alltid juridisk expertis för att säkerställa tillämpningen av arrendeavtalet, i synnerhet för mer komplicerade arrendeförhållanden samt frågor som avser stödrättigheter för gårdsstöd.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Avtal om anläggningsarrende 2017
Avtal om bostadsarrende 2017