Avtal om extraordinär utbildning 2017

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 380 kr

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska upprätta avtal när arbetsgivaren ska bekosta en extraordinär utbildning för en anställd.

Användning av denna typ av avtal kan vara berättigat i vissa fall men det ska användas restriktivt. Om avtalet ses som oskäligt finns risken att avtalet jämkas eller ogiltigförklaras vid en tvist.

Avtalet ska inte användas vid sedvanlig kompetensutveckling. Det måste vara fråga om extraordinär utbildning som arbetsgivaren bekostar. Vidare är det av vikt att det är arbetstagaren som själv efterfrågat utbildningen och inte arbetsgivaren som propsat på den. Andra omständigheter som kan vara av betydelse vid en eventuell tvist är tid som förflutit efter utbildningen, storleken på återkravet samt anledningen till att anställningen upphör.

Ta hjälp av DokuMeras mall för avtal om extraordinär utbildning så är stommen i avtalet redan klar. Förutom avtalet innehåller dokumentet även en bilaga där du kan fylla i information om vilken typ av utbildning det gäller, kostnad med mera.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn