Avtal om anläggningsarrende 2017

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om anläggningsarrende mellan en fastighetsägare och en arrendator.

Anläggningsarrende kallas det när man arrenderar jord i annat syfte än att bedriva jordbruk. Anläggningsarrendet medför en rättighet att uppföra byggnader för förvärvsverksamhet på den arrenderade marken. Avtal gällande anläggningsarrende ska tecknas för viss tid där arrendetiden inte får understiga ett år och inte får gälla för arrendatorns livstid, om inget avtalats gäller arrendet i fem år.

Konsultera alltid juridisk expertis för att säkerställa tillämpningen av arrendeavtalet i synnerhet för mer komplicerade arrendeförhållanden.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn