Avslag på kreditansökan 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett avslag på en kreditansökan.

För ett företag som exempelvis arbetar med olika leveranser kan det ibland vara bra att lämna kredit på vissa leveranser till kunder. Emellertid måste varje kunds betalningsförmåga bedömas var för sig och ibland måste vissa kunders ansökan avslås med hänsyn till deras affärshistoria och ekonomiska ställning.

Mallen hjälper dig att skapa ett professionellt utformat avslag på en kreditansökan som inte bedöms vara lämplig att bevilja för tillfället.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn