Åtgärdsplan risker 2017

Format: Excel-mall (8 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en åtgärdsplan vilket utgör en karta som innehåller samtliga oönskade händelser som hör hemma inom ett riskområde. En åtgärdsplan beskriver de insatser som behöver vidtas för att reducera eller minska risken för att en identifierad risk inträffar i verksamheten.

Du erhåller en överskådlig uppdelning av identifierade betydande risker med plats att lista upp till åtta riskområden med medföljande risk för verksamheten där du för varje risk anger aktivitetsansvarig och slutdatum för aktiviteten samt åtgärd.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ordlista informationssäkerhet 2017
Processbeskrivning operativ risk 2017